วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เส้นทางสู่สวรรค์

   จากอบู อับดิลลาฮฺ นั่นคือ ญาบิร อิบนุ อับดุลลอฮ อัล-อันศอรีย์ เราะฏิยัลลอฮฺอันฮุ เล่าว่า: "มีชายคนหนึ่งได้ถามท่านเราะสูลุลลอฮฺ ว่า "ท่านมีความเห็นอย่างไรเมื่อฉันได้ละหมาดฟัรดู ฉันได้ถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน ฉันอนุมัติสิ่งที่อนุมัติ ฉันห้ามสิ่งที่ต้องห้าม และฉันไม่ได้ปฏิบัติเพิ่มใดๆ จากสิ่งเหล่านั้น ฉันจะได้เข้าสวนสวรรค์ไหม?" ท่านนาบีตอบว่า "ใช่"

  หะดีษบันทึกโดยมุสลิม ความหมายของประโยค"ฉันห้ามสิ่งที่ต้องห้าม" คือฉันห่างไกลจากสิ่งที่ต้องห้าม และ ความหมายของประโยค" ฉันอนุมัติสิ่งที่อนุมัติ" คือฉันกระทำสิ่งที่อนุมัติโดยมีความเชื่ออย่างแน่วแน่ถึงการอนุมัติของมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น