วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

ปฏิบัติตามนาบี

  จากท่านอบู มุหัมมัด อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ อิบนุ อัล-อาศ เราะฏิยัลลอฮฺ เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ กล่าวว่า คนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธาอย่างแท้จริงจนกว่าอารมณ์ของเขาจะเห็นตามกับบทบัญญัติที่ฉันได้นำมา หะดีษอยู่ในระดับหะสันเศาะหี้หฺเราได้รายงานในหนังสือ อัล-หุจญะฮฺ ด้วยสายรายงานที่ถูกต้อง

การไม่เอาผิดเนื่องจากความผิดพลาดและหลงลืม

  จากท่านอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺมา เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ กล่าวว่า แท้งจริง อัลลอฮฺได้มอบสิทธิแก่ฉันด้วยการไม่ทรงเอาผิดกับประชชาติของฉัน ในสิ่งที่เป็นความผิดพลาด การหลงลืม และสิ่งพวกเขาถูกข่มขู่บังคับให้กระทำโดยไม่เต็มใจ หะดีษอยู่ในระดับหะสัน บันทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ , อัล-บัยฮะกีย , และท่านอื่นๆ นอกจากทั้งสอง

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เส้นทางสู่สวรรค์

   จากอบู อับดิลลาฮฺ นั่นคือ ญาบิร อิบนุ อับดุลลอฮ อัล-อันศอรีย์ เราะฏิยัลลอฮฺอันฮุ เล่าว่า: "มีชายคนหนึ่งได้ถามท่านเราะสูลุลลอฮฺ ว่า "ท่านมีความเห็นอย่างไรเมื่อฉันได้ละหมาดฟัรดู ฉันได้ถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน ฉันอนุมัติสิ่งที่อนุมัติ ฉันห้ามสิ่งที่ต้องห้าม และฉันไม่ได้ปฏิบัติเพิ่มใดๆ จากสิ่งเหล่านั้น ฉันจะได้เข้าสวนสวรรค์ไหม?" ท่านนาบีตอบว่า "ใช่"

  หะดีษบันทึกโดยมุสลิม ความหมายของประโยค"ฉันห้ามสิ่งที่ต้องห้าม" คือฉันห่างไกลจากสิ่งที่ต้องห้าม และ ความหมายของประโยค" ฉันอนุมัติสิ่งที่อนุมัติ" คือฉันกระทำสิ่งที่อนุมัติโดยมีความเชื่ออย่างแน่วแน่ถึงการอนุมัติของมัน

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แนะนำตัว

ชื่อ นางสาว โยทากาล เฟื่องรอด
ที่อยู่ 142 หมู่ 10 ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัดสงขลา